Categories
 • Categories
 • Bedroom area
 • Bed linen
 • Children's bed linen
 • Children's bed linen Disney
 • Bed linen TAC
 • Bed linen ranforce
 • Bed linen satin
 • Double bed linen set
 • Single bed linen set
 • Teenager's bed linen
 • Bed linen flannel
 • Bed linen for babies
 • Bedding Sets
 • Children's bedding sets
 • Ranforce bedding sets
 • Satin bedding sets
 • TAC bedding sets
 • Teen bedding sets
 • Single bedding sets
 • Kids' blankets
 • Disney blankets
 • Coral blankets
 • Polar blankets
 • Luxury bed linen
 • Luxury bedding sets
 • Luxury bedspreads
 • Luxury satin bed linen
 • Luxury double bedding
 • Luxury children's bed linen
 • Home footwear
 • Baby's slippers
 • Baby booties
 • Baby's bootees
 • Baby Socks
 • Slippers
 • Women's slippers
 • Home slippers
 • Women's home slippers
 • Сhildren's slippers
 • Home shoes
 • Towels
 • Luxury towels
 • Bath Towels
 • Baby Towels
 • Kids' towels
 • Kids' beach towels
 • Apron Sets
 • Ideas for...
 • Luxury tablecloths

Terms & Conditions

Общи условия за ползване

*Общи условия и договорът се сключва на български език.

1. ПРЕДМЕТ

1.2. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на atribut.bg, които уреждат правилата за използването на atribut.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба

1.3. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Сигрун“ ЕООД (SIGRUN EOOD) (наричан atribut.bg) от една страна и ползвател на уеб сайта www.atribut.bg (наричан Клиент или Потребител) от друга страна.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Сигрун“ ЕООД (SIGRUN EOOD) е дружество със седалище и адрес на управление в Болгария, с. Подвис, ул. Христо Ботев №12, със същия адрес за кореспонденция.

2.2. Регистрация към Агенция по вписванията ЕИК 203723599

2.3. „Сигрун“ ЕООД (SIGRUN EOOD) администрира сайта и електронния магазин www.atribut.bg. „Сигрун“ ЕООД (SIGRUN EOOD) щe бъде наричано за краткост по-долу atribut.bg или Сайт. Можете да се свържете с atribut.bg на посочения по-горе адрес, на телефон +359 89 349 60 66 или на и-мейл адрес info@atribut.bg

2.4. „Сигрун“ ЕООД (SIGRUN EOOD) притежава правата върху целия уеб сайт www.atribut.bg, снимков материал, съдержание, модели и всички негови елементи. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач – atribut.bg

3.2. Клиент/Потребител/Купувач – физическо или юридическое лице, което използва сайта на www.atribut.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.3. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на atribut.bg са задължителни за всички потребители на atribut.bg.

4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от atribut.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4. atribut.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия atribut.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. atribut.bg полага сериозни усилия за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, atribut.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават малко от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от atribut.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от atribut.bg се стремим да предоставим най-подходящата, най-детална и важна информация.

4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА. 

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Можете да ползвате www.atribut.bg и да пазарувате от него като регистрирани или нерегистрирани потребители.

5.2. В процеса на регистрация Потребителят избира потребителско име (в случай, че не е заето) и парола за достъп, като посочва адрес за доставка, име, фамилия, e-mail и телефон за връзка.

5.3. След успешна регистрация и съхраняване на данните в системата на atribut.bg, по всяко време може да се промени адресът за доставка, личните данни или получателят на поръчката.

5.4. Регистрираните клиенти доброволно предоставят личните си данни в процеса на регистрация.

5.5. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

5.6. Регистрираните клиенти имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а така също имат право да изискат да бъде закрит техния потребителски профил.

5.7. atribut.bg има право да изпраща на регистрираните потребители електронен бюлетин на посочения при регистрация e-mail адрес. Потребителите имат право да откажат получаване на същия чрез кликване на линк, който се намира в така получения бюлетин.

5.8. atribut.bg не предоставя личните данни на клиентите на трети лица с рекламна или каквато и да било друга цел, освен в случаите, когато са изискани от национални служби.

6. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

6.1. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

6.2. Наложен платеж (при получаване на стокота) – Потребителят плаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.

6.3. Плащане чрез E-pay – при избор на тази опция Потребителят ще бъде пренасочен към системата на E-pay, където ще може да извърши необходимата транзакция. Едва след потвърждение от системата на E-pay за получената сума, съответната поръчка ще бъде обработана.

6.4. Плащане чрез PayPal – при избор на тази опция Потребителят ще бъде пренасочен към системата на PayPal, където ще може да извърши необходимата транзакция. Едва след потвърждение от системата на PayPal за получената сума, съответната поръчка ще бъде обработана.

6.5. В случай на онлайн плащания, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

7. ДОСТАВКА

7.1. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

7.2. atribut.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

7.3. Основен партньор – курьерска служба Спиди.

7.4. Обикновенен срок на доставката е 2-7 дни. График на обслужване можете да гледате и/или намерете офис Спиди тук: https://www.speedy.bg/bg/serving-schedule 7.5. В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на atribut.bg.

7.6. При предаване на стоката Клиент или представител подписва придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

7.7. В случай, че Клиент не бъде намерен в срока за доставка на посоченият адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, задължението да се достави заявената стока отпада. Клиент може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

7.8. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

7.9. Безплатна доставка - при поръчки над 95.00 лв, доставката за Потребител е напълно БЕЗПЛАТНА.

7.10. Внимание! Проверявайте цялосста на пратката в присъствието на куриера!

8. ATRIBUT.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

8.1. пропуски в информацията за дадени стоки, свързани с актуалност на наличностите, спецификации или непълна информация предоставена от производителя/вносителя.

8.2. промени в съдържанието на сайта, които са породени от хакерски атаки, вируси и др.

8.3. изчерпване на наличностите на дадени стоки.

8.4. неточности в данните за продукти в информация, получена от производителя/вносителя.

8.5. забавяне или неизпълнение на задълженията по причина, извън контрола на atribut.bg.

8.6. разлики в цвета на стоките на снимките в сайта и „на живо“, поради промяната на цветовите гами при някои екрани/дисплеи.

9. ПРАВА НА ATRIBUT.BG:

9.1. Да откаже поръчка, без да дължи обезщетение на потребителя. В случаите, когато потребителят е заплатил предварително, atribut.bg трябва да му върне получената сума без ненужно забавяне и в законов срок.

9.2. Да не носи отговорност за коректността и точността на информацията на сайта, предвид факта, че тя е предоставена от производителя/вносителя.

9.3. Да не носи отговорност в случаите, когато потребителят не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие установи, че тя е нарушена.

9.4. Да променя съдържанието в сайта по всяко време и без предупреждение.

9.5. Да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, atribut.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

9.6. Без предварително известие да променя настоящите общи условия по всяко време, като промяната ще бъде отразена на настоящата страница.

10. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10.1. Да получи поръчаните стоки в съответствие с направената поръчка на сайта.

10.2. Да получава информация относно статуса на направена поръчка.

10.3. Да променя профила с личните си данни в сайта.

10.4. Да замени или върне продукт при рекламация.

10.5. Да върне закупена стока в 14 дневен срок при законните условия за отказ от поръчка направена през Интернет.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

11.1. Да спазва настоящите общи условия.

11.2. Да ползва правото на рекламация по съответния ред и условия.

11.3. Да заплати цената на съответната стока/стоки.

11.4. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на atribut.bg

11.5. Да получи стоката

11.6. Да полага полагате всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата

11.7. Да не прави достояние на трети лица паролата и да уведомява atribut.bg незабавно в случай на неправомерен достъп до потребителският профил, както и при вероятност от такъв

11.8. C оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която Клиент влезал в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”.

11.9. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Клиент носите пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от неговото имя.

11.10. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.atribut.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.

11.11. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави

11.12. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост

11.13. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия

11.14. При неспазване на тези задължения, atribut.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа до потребителския профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от клиентска страна. В тези случаи atribut.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

12. ОТКАЗ ОТ ДОСТАВЕНА СТОКА

12.1. Потребителят има право, съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка.

12.2. Потребителят трябва да информира търговеца за решението си чрез страницата за връщане на продукти и да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от получената стока.

12.3. В този случай atribut.bg ще възстанови на потребителя заплатените от него суми по банков път, като се приспаднат направените транспортни разходи, ако има такива, но не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката. За да извърши atribut.bg възстановяването на заплатената сума е необходимо клиенът да съобщи номера на банковата си сметка, като е задължително той е да е титуляр по сметката.

12.4. atribut.bg има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени.

12.5. При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

13. ЗАМЯНА НА СТОКА

13.1. Ако Потребител иска да заменя стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни след получаването на стоката, то може да поиска замяна.

13.2. Ако в момента на замяна няма цвет/размер от съответния модел, клиентът има право на замяна с друг модел. Когато стойността на новия модел стока е по-висока, разликата се добавя като наложен платеж при доставянето на заменения продукт. Ако стойността на новия модел е по-малка, клиентът има право на допълнителна покупка, равна на разликата в стойността, но няма право на възстановяване на разликата в сумата.

13.3. При констатирано несъответствие в желания номер пантофки от клиента, срещу предоставена касова бележка, той има право на замяна на поръчаните обувки с по-голям или по-малък номер, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни след получаването на стоката.

13.4. Ако в момента на замяна няма наличен номер от съответния модел, клиентът има право на замяна с друг модел. Когато стойността на новия модел обувки е по-висока, разликата се добавя като наложен платеж при доставянето на заменения продукт. Ако стойността на новия модел е по-малка, клиентът има право на допълнителна покупка, равна на разликата в стойността, но няма право на възстановяване на разликата в сумата.

13.5. Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е била употребявана по какъвто и да било начин и да е в ненарушена оригинална опаковка (кутия) и заедно с документите, получени в оригиналната пратка. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от търговеца. Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати.

13.6. При замяна на закупена стока по желание на клиента транспортните разходи са за сметка на клиента.

13.7. Ако не желае замяна, потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка (подробно - ал. 12)

13.8. Отказ от закупена стока се осъществява след като ни изпратите e-mail с попълнен стандартен формуляр за отказ.

13.9. atribut.bg има право да отложи възстановяването на сумата до получаване на стоките обратно или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

13.10. Моля, имайте предвид, че правото на замяна/отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката по същия начин, както в реален магазин, а не за да я използвате безплатно в продължение на 14 дни.

14. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СТОКА

14.1. Условия за ползване на правото на отказ от закупена стока:

14.2. Върнатата стока трябва да бъде в добър търговски вид, да не е била употребявана по какъвто и да било начин и да е в ненарушена оригинална опаковка (кутия). Стоки, които не отговарят на това условие, не могат да бъдат върнати. Моля, имайте предвид, че правото на отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката по същия начин, както в реален магазин, а не за да я използвате безплатно в продължение на 14 дни.

14.3. Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им заедно с транспортните разходи се възстановяват на клиента по сметка в 20 дневен срок. Приложение: Стандартен формуляр за отказ

15. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

15.1. Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен.

15.2. Неуспешно плащане, при избор на банков превод или EPAY за извършване на транзакцията.

15.3. Погрешен телефон за връзка с клиента.

15.4. В случай на проблеми при доставката причинени от atribut.bg, то Atribut.bg носи отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Потребителят покрива допълнителните разходи в случай, че той е отговорен за възникването им.

16. НАЧИН НА РАБОТА

16.1. Поръчки приети до 12:00 часа се обработват и се изпълняват на същия работен ден, а поръчки приети след 12:00 часа се обработват и се изпълняват на следващия работен ден. Поръчки приети петък следобяд, събота, неделя или в неработен ден се обработват в първия работен ден след това. При обработка на поръчката наш служител може да се свързва с Клиента за потвърждаване и уточняване ако има нужда.

16.2. Електронния магазин работи изцяло с НАЛИЧНИ количества стоки.

16.3. Стоките, които се продават от atribut.bg са абсолютно нови.

16.4. За да запазите за дълго вида и сътоянието на стоките, моля спазвайте условията за употреба, гладене, пране и химическо третиране, които са обозначени на опаковката от производителя.